Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
متن حقوقي رايج ترين و مهم ترين شروط ضمن عقد:
1. زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله و در هر کجا که زوجه لازم بداند مخیر می‌سازد 2. زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی و در هر کجا که مایل باشد مخیر می‌کند. 3. زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین قصد و مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید زوجه است. 4. زوج متعهد می‌شود در طول زندگي مشترك نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیر منقول به زوجه منتقل نماید 5. حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.. 6. زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان بدون قيد و شرط از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج کند ضمنا وكالت در حق طلاق و حق خروج از كشور بايستي در سند وكالتنامه جداي از سند عقد نامه در دفاتر در اسناد رسمي تنظيم و به امضاي طرفين برسد.چرا كه ديده شده كه دادگاه هاي محترم از اجراي اين شروط با وجود قيد در سند ازدواج ( بدون وكالتنامه جداگانه) خودداري كرده اند.در دفاتر اسناد رسمي معمولا متن آماده وكالت در طلاق معمولا در قبال بذل يا كاهش مهريه است و عبارت " بدون قيد و شرط " نيز نيامده است.لذا متن آماده را مطالعه و در صورت لزوم اصلاح نماييد."با بذل يا كاهش مهريه " را حذف و "بدون قيد و شرط" را اضافه كنيد. اگر دفترخانه ازدواج مورد نظر شما از درج شروط يا قيد عين عبارت مورد نظر شروط به شرح فوق خودداري كرد به راحتي انجام عقد خود را به دفتر خانه ي ديگري كه اين كار را انجام دهد انتقال دهيد.ثبت اين شروط نيازي به شاهد و به خصوص شاهد خاص ندارد.در صورت مطالبه دفتر خانه تخلف وي را تذكر دهيد. ساير شروط ضمن عقد را و هر چه را در مورد آن ها لازم داريد بدانيد اينجا بخوانيد. در مورد مهريه نيز برخي دفاتر شرط " عندالاستطاعه " را قيد مي كنند .بهتر است متن مورد نظر را از قبل تهيه و براي تحرير تحويل نماييد