Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
نکاتی درباره حق پارکینگ...
در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی َناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می آیند اما در موارد زیادی با توافق طرف های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود. قانون تملک آپارتمان ها، مالکیت در آپارتمان ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند: اول قسمت های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیت َاش مشخص می شود. در آیین َنامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، در ماده 1 آمده است: «قسمت هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد». در واقع قسمت های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات ماندن پارکینگ و انباری و ... است که متراژ و جزییات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است. در بخش دوم قسمت هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می نامند. طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها، قسمت های مشترک آپارتمان، قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد. فروشنده باید به قول خود عمل کند اگر خانه ای را خریده اید و در سند عادی یا همان مبایعه نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می کند و خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل می دهد، اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید. برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید. طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارایه خدماتی که در سند قید شده است، می کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می گیرد کم یا زیاد می شود. پارکینگ مال کیست پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم می شود؟ در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می آید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است. به این معنا که این پارکینگ ها در صورت جلسه تفکیکی واحدهایی که می توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها شناخته شده است، می توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند. باید جلوی دعوا را گرفت فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند. در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می آید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است. در این وضعیت، هر کدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می خواهند بگذارند، بدون این که کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند. همیشه توافق کارساز نیست شاید آپارتمان شما هم از آن دسته ساختمان هایی است که پارکینگ آن با رای ساکنان تقسیم شده است. در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید که، حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمی توان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند. طبق ماده 10 قانون مدنی، اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان، با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما فراموش نکنید که نحوه شماره گذاری و پلاک گذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می شود. روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاک گذاری را شروع می کنند و بعد از آن، از پایین ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام می دهند. در واقع، مالکان با توافق نمی توانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط می توانند در مورد این که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند. حق رفت و آمد از پارکینگ اگر با همسایه تان سر حق عبور و مرور در پارکینگ یا مسایل این چنینی به مشکل برخورده اید، بهتر است بدانید که رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با این که طبق قانون تملک آپارتمان ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت های مشترک ساختمان است و با این که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند، نمی تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند. اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایه ها که بخواهند می توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند. البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد. درباره پارکینگ مزاحم! بدانید حتما شما هم اصطلاح پارکینگ مزاحم را شنیده اید. از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش بینی می کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه جا کند. پارک بدون اجازه، ممنوع! در صورتی که یکی از واحد های آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه ها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب پارکینگ باشد، پس از این که مالک در خانه خود سکونت کرد، می تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند. اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگ اش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، اذن داده باشد، نمی تواند چنین ادعایی کند. اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، ماشین خود را پارک کند و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش «تصرف عدوانی» است و مجازات آن می تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد.